Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára – Incidensmenedzsment

A program nyilvántartási száma: PN-0451-1710-MS-C1

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 50 óra

Pontérték: 44 pont

A képzés költsége:

 • tisztviselők számára normatíva terhére
 • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 50.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzési szak teljesítése vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7.§ szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt szakirányú továbbképzést, és/vagy a Probono felületen a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 13.§ (10) bekezdésében meghatározott, a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentesség meglétéről és munkáltatói igazolásról szóló nyilatkozatot elfogadta.

A továbbképzési program célja:
Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő tevékenységének vezetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos mély ismeretek megszerzése.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő tevékenységének vezetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos mély ismeretek megszerzése.

Témakörök:

 • A kibertér aktuális nemzetközi biztonságpolitikai kihívásai
 • Biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos elvárások a hazai és nemzetközi jogban
 • A Nemzeti Kibervédelmi Intézet szerepe az eseménykezelésben
 • Biztonsági eseménykezelés a nemzetközi térben – a CERT/CSIRT működése
 • A Biztonsági Üzemeltetési Központok (Security Operation Center – SOC)
 • Az eseménykezelés műszaki eszköztára – referencia architektúra
 • Szervezeten belüli incidenskezelési gyakorlatok szervezése
 • Biztonsági események rendészeti szempontból – a kiberbűncselekmények kezelése
 • Bizonyítékszerzés informatikai rendszerekből.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.