Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára – Találkozás a valósággal

A program nyilvántartási száma: PN-0887-2301-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy

Típus: jelenléti képzés - a képzés megvalósítása a Microsoft Teams kommunikációs platformon történik.

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 50 óra

Pontérték: 53 tanulmányi pont*

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 50.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzési szak teljesítése vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7.§ szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt szakirányú továbbképzést, vagy 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 13.§ (10) bekezdésében meghatározott, a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentességgel rendelkezik és erről nyilatkozott a Probono felületen.

A továbbképzési program célja:

A továbbképzési program célja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak azokról az új típusú információbiztonsági fenyegetésekről, amelyek az ukrán–orosz háború következtében alapjaiban változtatták meg a kiberbiztonsággal kapcsolatos gondolkodást. Emellett a képzésen a változó kiberbiztonsági európai szabályozás aktualitásairól is ismereteket szereznek a képzés résztvevői.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:

Állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének vezetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos mély ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • Az ukrán–orosz kiberháború tapasztalatai
  • A fejlődő technológiák kockázatai
  • A változó környezet kockázatai
  • Emergens fenyegetések
  • Az IBF munkájának napi támogatása

A részvételre vonatkozó elvárások: a képzés teljes időtartamán való részvétel és az elektronikus írásbeli ismeretellenőrzés során kiadott feladat teljesítése, határidőre történő beküldése. Az ismeretellenőrzés sikertelensége a képzés egészének a sikertelenségét vonja maga után.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a képzés sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.

*A tanulmányi pontok a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó éves tervkészítésre kötelezett szervek tisztviselőinek a továbbképzési kötelezettségük teljesítésébe számítódnak be.