Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak

Elektronikus információbiztonsági vezető

Szakfelelős: Dr. Krasznay Csaba, adjunktus

A képzési idő: 2 félév

A képzés óraszáma: 300 óra

A képzés költsége:

- tisztviselők számára normatíva terhére

- a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 175.000 Ft/félév

A felvétel feltétele: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt azok, akik angol nyelvű alapfokú komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkeznek.

A képzés célja: A képzés fő célja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek feladatellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák átadása és a biztonságtudatos szemléletmód kialakítása.

A képzés célcsoportja: A szakirányú végzettség birtokában az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek a megfelelő információbiztonsági rendszer kialakítása és fenntartása mellett ismereteivel és hozzáállásával növeli a szervezet biztonságát, neveli a munkatársakat, így összességében csökkenti a szervezet biztonsági kitettségét a hagyományos és informatikai támadókkal szemben.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek munkájához szükséges kompetenciák, ismeretek szerezhetők meg: jogi, igazgatási, biztonsági, minőségi, vezetési alapok; kockázatkezelés; biztonsági rendszer irányítása; incidensek kezelése.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: Magabiztos szakmai tudás az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy munkájában, a kötelezett szervek bármelyikénél. Problémafelismerő- és megoldó készség, biztonságtudatos gondolkodásmód. Képesség a rendszerek átlátására és a szükséges intézkedések megfelelő kialakítására.

A képzés módszertana: A levelező rendszerű képzés elméleti és gyakorlati órák segítségével, valamint e-learning támogatásával járul hozzá az ismeretek elsajátításához, valamint az ismeretek gyakorlatban történő hasznosításához.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kreditpont

A képzés főbb tárgyai:
Minőségügyi ismeretek
Biztonságtechnika
Biztonságpolitika
Jogi és közigazgatási ismeretek
Vezetéselmélet
Információbiztonsági szabványok
Irányítási rendszerek
Kockázatértékelés, kockázatmenedzsment
Kockázatmenedzsment gyakorlat
Információbiztonsági program
Biztonsági technológiák alkalmazása
Információbiztonsági stratégia és vezetés
Biztonság támogatása
Biztonságtudatossági gyakorlat
Rendszerek biztonsága
Hálózatok biztonsága
Biztonsági tesztelés gyakorlat
Incidens-menedzsment, BCP, DRP integráció
Incidens-menedzsment gyakorlat

A szakirányú továbbképzésben közreműködő oktatók:  Ambrusz József, Prof. Dr. Berek Lajos, Bezsenyi Tamás, Dr. Bodó Attila Pál, Győrffyné Holló Krisztina, Hadarics Kálmán, Horváth Gergely Krisztián, Prof. Dr. Kovács László, Dr. Krasznay Csaba, Dr. Leitold Ferenc, Marsi Tamás, Dr. Molnár Bálint, Dr. Muha Lajos, Oláh István, Orosz Lajos, Oroszi Eszter Diána, Rónaszéki Péter, Som Zoltán, Dr. Szádeczky Tamás, Dr. Szalai András, Tarján Gábor.

A jelentkezési határidő: 2018. január 5.

A szakirányú továbbképzési szakra történő jelentkezéshez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

  1. jelentkezési lap,
  2. beiratkozási nyilatkozat,
  3. az alapfokozatot vagy mesterfokozatot, illetve az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
  4. az alapfokú angol nyelvű komplex nyelvvizsga igazolására szolgáló dokumentum másolata,
  5. szakmai önéletrajz,
  6. egy darab igazolványkép.

 

Tisztelettel szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú pályázó a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az Egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet.

A képzés tervezett kezdete: 2018. február

A képzés helyszíne:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar
Vezető- és Továbbképzési Központ
1118 Budapest, Ménesi út 5.

Kapcsolattartó:
Bencsik Bianka

projekt szakmai referens
Kollégiumi épület 101/A iroda
Telefonszám: 06-1-432-9000/20851
E-mail cím: bencsik.bianka@uni-nke.hu