Továbbképzé​s az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára

A program nyilvántartási száma: PN-0277-1401-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők
Típus: e-learning
Témacsoport: szakmai kompetenciafejlesztés (közigazgatási feladatokat támogató funkcionális ismeretek fejlesztését biztosító továbbképzés)

Óraszám: 8 óra

Pontérték: 8 pont

 

A képzés költsége:

tisztviselők számára normatíva terhére

a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 8.000 Ft/fő

A részvétel előfeltétele: nincs

 

A továbbképzési program célja:

A képzés célja az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők megismertetése az információbiztonsággal összefüggő szakmai alapismeretekkel. Ennek során a hallgatók áttekintést kapnak a vonatkozó jogszabályi követelményekről, az alapvető információbiztonsági technológiákról és azok felhasználásáról a magyar közigazgatásban, valamint megismerhetik ezeknek az információbiztonság irányításában betöltött szerepüket és feladataikat.

 

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:

Az állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének irányítása.

 

Témakörök:

  • Az informatikai biztonság jogi szabályozása, szabványai
  • Az információbiztonság folyamata

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése
A számonkérés formája: vizsga
Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli teszt kitöltése a program elvégzése után
Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 50%-ának sikeres megválaszolása
A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE bizonyítványt állít ki