Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára – Incidensmenedzsment

A program nyilvántartási száma: PN-0449-1710-MS-C1

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 8 óra

Pontérték: 7 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára normatíva terhére
  • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 8.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára (PN-0277-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők részletesen megismerik az információbiztonságra és kiberbiztonságra vonatkozó jogszabályi rendszert, ezek hatását az állami és önkormányzati szervekre, valamint saját szerepüket és feladataikat ezen követelmények végrehajtásában.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Az állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének irányítása.

Témakörök:

  • A kibertér aktuális nemzetközi biztonságpolitikai kihívásai
  • Biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos elvárások a hazai és nemzetközi jogban.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.