Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára

A program nyilvántartási száma: PN-0276-1401-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai kompetenciafejlesztés (közigazgatási feladatokat támogató funkcionális ismeretek fejlesztését biztosító továbbképzés)

Óraszám: 50 óra

Pontérték: 32 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 50.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: nincs.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek megismertetése az információbiztonsággal összefüggő szakmai alapismeretekkel. Ennek során a hallgatók áttekintést kapnak a vonatkozó jogszabályi követelményekről, az alapvető információbiztonsági technológiákról és azok felhasználásáról a magyar közigazgatásban, megismerhetik az információbiztonsági irányítási rendszereket, és azok hatását saját munkájukra, valamint szerepüket az információbiztonsági incidensek kezelésében.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése.

Témakörök:

  • Az informatikai biztonság jogi szabályozása, szabványai
  • Az információbiztonság folyamata
  • Adminisztratív védelem
  • Fizikai védelem
  • Logikai védelem.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 50 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 50%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE bizonyítványt állít ki.