Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára – Találkozás a valósággal

A program nyilvántartási száma: PN- 0888-2301-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságával összefüggő feladatok ellátásban részt vevő személy

Típus: jelenléti képzés - a képzés megvalósítása a Microsoft Teams kommunikációs platformon történik.

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 25 óra

Pontérték: 24 tanulmányi pont*

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 25.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: A Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára (PN-0276-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt továbbképzést, vagy a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentességgel rendelkezik és erről nyilatkozott a Probono felületen.

A továbbképzési program célja:

A továbbképzési program célja az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak azokról az új típusú információbiztonsági fenyegetésekről, amelyek az ukrán–orosz háború következtében alapjaiban változtatták meg a kiberbiztonsággal kapcsolatos gondolkodást. Emellett a képzésen a változó kiberbiztonsági európai szabályozás aktualitásairól is ismereteket szereznek a képzés résztvevői.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:

Az elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos releváns ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • Az ukrán–orosz kiberháború tapasztalatai
  • A fejlődő technológiák kockázatai
  • A változó környezet kockázatai

A részvételre vonatkozó elvárások: a képzés teljes időtartamán való részvétel.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a képzés sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.

*A tanulmányi pontok a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó éves tervkészítésre kötelezett szervek tisztviselőinek a továbbképzési kötelezettségük teljesítésébe számítódnak be.