Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Elektronikus információbiztonsági továbbképzések

273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Továbbképzési rendelet) személyi hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők számára a szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzéseket és az éves továbbképzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatási szervek által befizetett normatíva terhére nyújtja, a képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében.

A Továbbképzési rendelet személyi hatálya alá nem tartozó (nem közszolgálati tisztviselői jogviszonyban lévő) jelentkezők számára a képzések megkezdésének feltétele, hogy

  • a jelentkező – a munkáltató hozzájárulásával – a továbbképzésre jelentkezzen és
  • a továbbképzés díja a képzés megkezdéséig átutalással befizetésre kerüljön (a díjakat a Képzések menüpont alatt elérhető egyes továbbképzési programok leírásai tartalmazzák).

A továbbképzéseket

  • az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők,
  • az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyek (akik a szakirányú továbbképzést elvégezték, vagy mentesülnek alóla), valamint
  • az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek vehetik igénybe.