Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára – Az Ibtv. gyakorlata

A program nyilvántartási száma: PN-0762-2004-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 50 óra

Pontérték: 48 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 50.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzési szak teljesítése vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7.§ szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt szakirányú továbbképzést, és/vagy a Probono felületen a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 13.§ (10) bekezdésében meghatározott, a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentesség meglétéről és munkáltatói igazolásról szóló nyilatkozatot elfogadta.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak az Ibtv. végrehajtásának gyakorlatáról mind a hatóság, mind pedig az egyes érintett területek információbiztonsági felelőseinek szemszögéből.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének vezetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos mély ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • Az Ibtv. szerinti ellenőrzések hatósági gyakorlata
  • Információbiztonsági követelmények katonai területen
  • Információbiztonság a közlekedés mint létfontosságú rendszerelem esetén
  • Az egészségügyi információs rendszerek információbiztonsága
  • A központi közigazgatás információbiztonsági gyakorlata
  • Információbiztonság az önkormányzati szektorban.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.