Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára – Kritikus információs infrastruktúrák védelme

A program nyilvántartási száma: PN-0599-1903-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 50 óra

Pontérték: 44 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 50.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzési szak teljesítése vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7.§ szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt szakirányú továbbképzést, és/vagy a Probono felületen a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 13.§ (10) bekezdésében meghatározott, a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentesség meglétéről és munkáltatói igazolásról szóló nyilatkozatot elfogadta.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak a változó információbiztonsági jogi szabályozásokról, az Európai Unió stratégiai irányairól, a kritikus információs infrastruktúrákról és ezek fenyegetettségéről mind biztonságpolitikai, mind műszaki nézőpontból annak érdekében, hogy megismerjék a kockázatelemzéshez és incidenskezeléshez szükséges alapokat ezen a speciális területen.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének vezetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos mély ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • A magyar kibervédelemmel kapcsolatos szabályozás aktuális kérdései, fókuszban a kritikus információs infrastruktúrák védelmével
  • Az Európai Unió kiberbiztonsággal kapcsolatos tevékenysége
  • Kritikus információs infrastruktúrák védelme
  • A villamosenergia-szektor mint kritikus infrastruktúra
  • A villamosenergia-szektor mint kritikus információs infrastruktúra
  • Válságkommunikáció kibertámadás esetén.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.