Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára - Okoseszközök

A program nyilvántartási száma: PN-0363-1611-MS-C1

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 50 óra

Pontérték: 44 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára normatíva terhére
  • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 50.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Az Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzési szak teljesítése vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7.§ szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt szakirányú továbbképzést, és/vagy a Probono felületen a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 13.§ (10) bekezdésében meghatározott, a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentesség meglétéről és munkáltatói igazolásról szóló nyilatkozatot elfogadta.

A továbbképzési program célja:

A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak az okoseszközök technológiai alapjairól, felhasználásuk előnyeiről, kockázatairól, azok kezeléséről, az érvényes jogi és adatvédelmi szabályozásról.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:

A résztvevők megismerik az okoseszközök alkalmazásához kapcsolódó jogi és adatvédelmi szabályokat, az okoseszközök jelentette kihívásokat, valamint azok kockázatalapú kezelését.

Témakörök:

  • Az okoseszközök információbiztonsági és adatvédelmi kihívásai, avagy hogyan kezeli az okoseszközök használatát a szabályozási környezet
  • Az okoseszközökhöz kapcsolódó kiberbiztonsági kihívások
  • Referencia-architektúrák a mobilvédelemben
  • Az okosváros koncepciója és az Internet of Things jelentette kihívások
  • Az okoseszközök és kockázatelemzés.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 50 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki