Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára – Csak a változás állandó

A program nyilvántartási száma: PN-0915-2401-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető

Típus: jelenléti képzés - a képzés megvalósítása a Microsoft Teams kommunikációs platformon történik.

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 8 óra

Pontérték: 8 pont*

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára normatíva terhére
  • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 8.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: A Továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára (PN-0277-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt továbbképzést, vagy a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentességgel rendelkezik és az erről szóló nyilatkozatot a Probono felületen elfogadta.

A továbbképzési program célja:

A továbbképzési program célja az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők ismereteket szereznek az új típusú információbiztonsági fenyegetésekről, amelyek a diszruptív technológiák fejlődéséből származnak.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:

Az állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének irányítása.

Témakörök:

A fejlődő technológiák kockázatai

  • Innovatív technológiák és kibervédelem
  • Megtévesztő és hiteles kommunikáció online
  • Kiberbiztonsági (krízis)kommunikáció
  • Digitális állam és állampolgárok a gyakorlatban

A részvételre vonatkozó elvárások: a képzés teljes időtartamán való részvétel.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a képzés sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.

*A tanulmányi pontok a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó éves tervkészítésre kötelezett szervek tisztviselőinek a továbbképzési kötelezettségük teljesítésébe számítódnak be.