Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára – Kritikus információs infrastruktúrák védelme

A program nyilvántartási száma: PN-0598-1903-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 8 óra

Pontérték: 7 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára normatíva terhére
  • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 8.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele:Továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára (PN-0277-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetők éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők részletesen megismerik a kritikus infrastruktúrák és a kritikus információs infrastruktúrák fogalmát és szabályozási kereteit, valamint betekintést nyernek az aktuális magyarországi kibervédelmi szabályozásba.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Az állami és önkormányzati szervek információbiztonsággal összefüggő tevékenységének irányítása.

Témakörök:

  • Kritikus infrastruktúrák és kritikus információs infrastruktúrák Magyarországon
  • Újdonságok a magyar kibervédelmi szabályozásban.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.