Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára – Célzott kibertámadások

A program nyilvántartási száma: PN-0469-1712-MS-C1

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságával összefüggő feladatok ellátásban részt vevő személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 25 óra

Pontérték: 22 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 25.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára (PN-0276-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

A továbbképzési program célja:
Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek éves továbbképzésének keretében az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak a biztonságos rendszerfejlesztésről, az információbiztonságra és kiberbiztonságra vonatkozó jogszabályi rendszerről, a sebezhetőségvizsgálat gyakorlatáról, valamint a kriptográfia alapjairól.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Az elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos releváns ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • Az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek
  • kötelezettségei a célzott támadások elhárításában a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) és végrehajtási rendeletei szerint
  • Cyber kill chain – műszaki védelem a célzott támadások ellen
  • Információgyűjtés a célzott támadások kivitelezéséhez
  • Social engineering technikák
  • Kártékony kódok használata a célzott támadások végrehajtásában.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.