Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára – Csak a változás állandó

A program nyilvántartási száma: PN- 0914-2401-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságával összefüggő feladatok ellátásban részt vevő személy

Típus: jelenléti képzés - a képzés megvalósítása a Microsoft Teams kommunikációs platformon történik.

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 25 óra

Pontérték: 24 tanulmányi pont*

A képzés költsége:

 • tisztviselők számára normatíva terhére
 • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 25.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: A Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára (PN-0276-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

Kérjük, csak akkor jelentkezzen a képzésre, ha már teljesítette a képzés előfeltételeként előírt továbbképzést, vagy a 26/2013. (X.21.) KIM végrehajtási rendeletben részletezett mentességgel rendelkezik és erről nyilatkozott a Probono felületen.

A továbbképzési program célja:

A továbbképzési program célja az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők ismereteket szereznek a megváltozott hazai és európai kiberbiztonsági szabályozásról, kiemelt fókusszal az Ibtv. és NIS2 irányelv változásaira. Emellett a képzésen részt vevők áttekintést kapnak azokról az új típusú információbiztonsági fenyegetésekről, amelyek az diszruptív technológiák fejlődéséből származnak.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:

Az elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos releváns ismeretek megszerzése.

Témakörök:

 • A fejlődő technológiák kockázatai
  • Innovatív technológiák és kibervédelem
  • Megtévesztő és hiteles kommunikáció online
  • Kiberbiztonsági (krízis)kommunikáció
  • Digitális állam és állampolgárok a gyakorlatban
 • A változó környezet kockázatai
  • Új kiberbiztonsági szabályozási környezet
  • A GDPR adatbiztonságra vonatkozó szabályai és az adatvédelmi incidensekkel való összefüggése
  • Esettanulmányok a kisvállalkozások informatikai védelméről
  • Social engineering támadás: amikor a sajátjaink visznek földre
 • Jogában áll
  • "Kiber-élet" 2024 október 17. után: a szabályozás és a valóság optimális metszete?
  • A NIS2 irányelv és az új Ibtv. hatósági szemszögből
  • A NIS2 irányelv és az új Ibtv. esemény- és válságkezelési szemszögből
  • Jogszabályi megfelelés a módosított Ibtv. tükrében

A részvételre vonatkozó elvárások: a képzés teljes időtartamán való részvétel.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a képzés sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.

*A tanulmányi pontok a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó éves tervkészítésre kötelezett szervek tisztviselőinek a továbbképzési kötelezettségük teljesítésébe számítódnak be.