Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára – Incidensmenedzsment

A program nyilvántartási száma: PN-0450-1710-MS-C1

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 25 óra

Pontérték: 22 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára normatíva terhére
  • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 25.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: A Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára (PN-0276-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a hallgatók áttekintést kapnak az információbiztonsági rendszerekkel összefüggő technológiákról, valamint az információbiztonsági menedzsmentjének kérdéseiről.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos releváns ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • A kibertér aktuális nemzetközi biztonságpolitikai kihívásai
  • Biztonsági eseménykezeléssel kapcsolatos elvárások a hazai és nemzetközi jogban
  • Az eseménykezelés műszaki eszköztára – üzemeltetői, fejlesztői feladatok
  • Incidenskezelés felhasználói szemmel.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.