Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára – Kibertéri fenyegetések

A program nyilvántartási száma: PN-0763-2004-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságával összefüggő feladatok ellátásban részt vevő személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretek

Óraszám: 25 óra

Pontérték: 24 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára: az Egyetem költségvetésében a továbbképzések finanszírozására biztosított központi költségvetési forrás terhére;
  • a továbbképzési kormányrendeletek személyi hatálya alá nem tartozók számára: 25.000.- Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára (PN-0276-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a résztvevők áttekintést kapnak a leggyakoribb kibertéri fenyegetésekről és azok mögöttes műszaki okairól és következményeiről.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Az elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos releváns ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • Történetek a Darknet mélyéről – Adatszivárgási esettanulmányok
  • Az ellátási lánc támadása
  • Behatolástesztelési tapasztalatok a magyar weben
  • Kiberbiztonsági gyakorlatok – Beszámoló a HUNEX 2019 tapasztalatairól.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.