Közigazgatási Továbbképzési Intézet
Elektronikus információbiztonsági képzés (EIB)

Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára – Kritikus információs infrastruktúrák védelme

A program nyilvántartási száma: PN-0597-1903-MS

Programtulajdonos: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Célcsoport: az elektronikus információs rendszerek biztonságával összefüggő feladatok ellátásban részt vevő személy

Típus: e-learning

Témacsoport: szakmai és kompetenciafejlesztő ismeretekŰ

Óraszám: 25 óra

Pontérték: 22 pont

A képzés költsége:

  • tisztviselők számára normatíva terhére
  • a 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet személyi hatálya alá nem tartozók számára 25.000 Ft/fő.

A részvétel előfeltétele: Továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára (PN-0276-1401-MS) című továbbképzési program teljesítése, vagy a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 9. § (2) bek. szerinti mentesség igazolása.

A továbbképzési program célja:
A képzés célja az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek éves továbbképzésén belül az információbiztonsági ismeretek frissítése, aktualizálása. Ennek során a hallgatók áttekintést kapnak a kritikus információs infrastruktúrák védelmének szabályozási kérdéseiről, az incidenskezelési specialitásokról, valamint a villamosenergetikai terület, mint kiemelt kritikus információs infrastruktúra aktuális kiberbiztonsági kihívásairól.

Az elsajátítás során megszerezhető szakmai kompetenciák:
Az elektronikus információs rendszerek biztonságos tervezése, üzemeltetése, a biztonsági események kezelésével kapcsolatos releváns ismeretek megszerzése.

Témakörök:

  • A kritikus információs infrastruktúrák védelmével kapcsolatos szabályozás Magyarországon
  • Incidenskezelés kritikus információs infrastruktúrák esetén
  • Okoseszközök a kritikus információs infrastruktúrákban, villamosenergetikai fókusszal
  • Kibertámadások villamosenergetikai környezetben.

A részvételre vonatkozó elvárások: az e-learning tananyag teljes megtekintése.

A számonkérés formája: vizsga.

Az értékelés módszere: 20 kérdésből álló írásbeli elektronikus vizsgateszt.

Vizsgakövetelmények: a kérdések legalább 61%-ának sikeres megválaszolása.

A továbbképzési program elvégzését igazoló irat: a vizsga sikeres teljesítéséről az NKE tanúsítványt állít ki.