Képzésre jelentkezés

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) alapján képzésre kötelezettek
továbbképzésekre történő jelentkezésének módja, illetve feltételei

 

Az Ibtv. felhatalmazása alapján készített 26/2013. (X. 21.) KIM végrehajtási rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) személyi hatálya

 • az Ibtv. 11. §-a szerinti, az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezetőre,
 • a 13. § (11) bekezdésében meghatározott, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyre,
 • valamint az ugyanitt meghatározott, az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyekre terjed ki.

 

A továbbképzésre kötelezettek a Rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségüket

a következő továbbképzési programokkal teljesíthetik:

 • Elektronikus információbiztonsági vezető képesítést nyújtó akkreditált szakirányú továbbképzési szak az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára,
 • Szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzések:
  • (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára,
  • (Belépő) továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára,
 • Éves továbbképzések:
  • Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszerek védelméért felelős vezető számára,
  • Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára,
  • Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személy számára.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az éves továbbképzések igénybevételének ELŐFELTÉTELE a szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzések (belépő képzések) teljesítése, illetve – információbiztonsági felelősök esetében – a vonatkozó szakirányú továbbképzési szak elvégzése vagy a Rendelet 7. §-a szerinti mentesség igazolása.

 

 

Az e-learning típusú továbbképzési programokat a Pro Bono felületen (https://probono.uni-nke.hu) keresztül lehet elérni és teljesíteni.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzések teljesítésének feltétele a Pro Bono felületen történő előzetes regisztráció.

 

273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Továbbképzési rendelet) személyi hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők számára a szakmai továbbképzésnek megfelelő továbbképzéseket és az éves továbbképzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a közigazgatási szervek által befizetett normatíva terhére nyújtja, a képzések teljesítésének feltétele, hogy a képzés szerepeljen a tisztviselő éves képzési tervében.

 

A közszolgálati tisztviselők és az őket foglalkoztató közigazgatási szervek a tervezéssel, a továbbképzések megvalósításával és teljesítésével kapcsolatos információkat a következő hivatkozások alatt érhetik el:

https://vtkk.uni-nke.hu/tovabbkepzes/munkaltatoknak

https://vtkk.uni-nke.hu/tovabbkepzes/tovabbkepzesben-resztvevoknek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Továbbképzési rendelet személyi hatálya alá nem tartozó (nem közszolgálati tisztviselői jogviszonyban lévő) jelentkezők számára a képzések megkezdésének feltétele, hogy

 • a jelentkező – a munkáltató hozzájárulásával – a továbbképzésre jelentkezzen, és
 • a továbbképzés díja a képzés megkezdéséig átutalással befizetésre kerüljön (a díjakat az egyes továbbképzési programok leírásai tartalmazzák a Célcsoportok menüpont alatt).

 

LETÖLTHETŐ MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Számlaszám: 10023002-00318259-00000000

A közleményben kérjük, tüntessék fel azt, hogy VTKK, valamint az igénybe venni kívánt

képzés pontos megnevezését, nyilvántartási számát és a jelentkező nevét.

 

 

A kitöltött Munkáltatói igazolást, a befizetést igazoló szelvény másolatát, valamint a korábban elvégzett Elektronkus információbiztonsági képzéseken megszerzett bizonyítványt / tanusítványt, a

Baka.Zsofia@uni-nke.hu 

e-mail címre a képzésre való jelentkezést követően kérjük megküldeni szíveskedjen.

Kérjük, a tárgy mezőben tüntessék fel a választott képzés nyilvántartási számát, valamint a képzés címét.

 

Egy munkáltató több jelentkező képzési díját is befizetheti (amennyiben a jelentkezők azonos képzést kívánnak igénybe venni). Ebben az esetben kérjük, a befizetés igazolásával együtt jelezzék felénk írásban, hogy mely jelentkezők képzési díját fizetik be.

 

JELENTKEZÉS MENETE:

1.     A Probono felületen történő belépést követően, a Személyes oldalam - Adatlap menüpont alatt, a Személyes adatok, valamint a Számlázási adatok kitöltése, ellenőrzése.

2.     A Személyes oldalam - Adatlap - Jogosultságok menüpont alatt, amennyiben nem rendelkezik egyéni vizsgázói jogosultsággal, a "kérelmezett szerep" - egyéni vizsgázói jogosultság megigénylése.

3.     Az egyetem számlaszámára, a képzési díj összegének elutalása.

4.     A kitöltött, aláírt Munkáltatói igazolás, a befizetést igazoló szelvény másolata, valamint a korábban elvégzett Elektronikus információbiztonsági képzéseken megszerzett bizonyítvány / tanúsítvány másolatának megküldése e-mailben.

5.     A Képzések megvalósítása - Egyéni képzés jelentkezés menüpont alatt a kiválasztott képzési eseményre történő jelentkezés.

6.     A Személyes oldalam - Képzéseim menüpontban ezt követően elérhetővé válik a képzéshez tartozó tananyag, valamint a vizsga. (A képzéshez tartozó vizsga maximum 3 x kezdhető újra)

 

Az elektronikus információbiztonsági képzésekkel kapcsolatban további tájékoztatásért, Baka Zsófia e-mail: Baka.Zsofia@uni-nke.hu  képzésszervezőhöz (tel: 06 1 432 9000/20376 ) tudnak fordulni.